top of page

Schůzky online

Aplikace Teams vám umožňuje  propojit se a komunikovat na dálku pomocí audio a video schůzek. Díky tomu můžete spolupracovat a komunikovat s kolegy, kteří mohou být kdekoliv.

Základem je schůzku naplánovat

Jak se do schůzky připojit a co nastavit

Potřebujete během schůzky kolegům něco ukázat?

Pokud používáte Outlook, můžete tvořit teamsovou schůzku i odtud

bottom of page